โทบุนิกโก → ดาวเทียมอิชิโดริยะ

ออกเดินทางเวลา
10:29 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  11:14 - 15:33
  4h 19min JPY 11,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  11:14
  11:21
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:24
  12:05
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  15:03
  สนามบินฮานะมากิ
  花巻空港(東北本線)
  สถานี
  15:03
  15:33
 2. 2
  12:14 - 16:35
  4h 21min JPY 11,910 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  12:14
  12:21
  นิกโก
  日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:24
  13:05
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  15:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  15:49
  ฮานามากิ
  花巻
  สถานี
  東口
  15:49
  15:52
  ฮานามากิเอกิมาเอะ
  花巻駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  16:13
  16:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  16:33
  16:35
 3. 3
  10:47 - 16:35
  5h 48min JPY 12,310 IC JPY 12,309 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  10:56
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  10:56
  11:13
  อิมะอิจิ
  今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  12:05
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:32
  คิทากามิ
  北上
  สถานี
  西口
  14:32
  14:40
  คิทากามิเอกิมาเอะ(นิชิกุจิ)
  北上駅前〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  1aのりば
  15:30
  16:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  16:33
  16:35
 4. 4
  10:47 - 16:35
  5h 48min JPY 12,760 IC JPY 12,759 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:47
  10:56
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  10:56
  11:02
  ชิโมะอิมะอิจิ(โทจิกิ)
  下今市(栃木県)
  ป้ายรถบัส
  11:13
  12:20
  สถานีอุสึโนะมิยะ ทางออกทิศตะวันตก
  宇都宮駅西口
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:29
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  14:10
  อิจิโนเซกิ
  一ノ関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  15:32
  ฮานามากิ
  花巻
  สถานี
  東口
  15:32
  15:35
  ฮานามากิเอกิมาเอะ
  花巻駅前
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  16:13
  16:33
  คุโรนูม่า(อิวาเตะ)
  黒沼(岩手県)
  ป้ายรถบัส
  16:33
  16:35
 5. 5
  10:29 - 15:06
  4h 37min JPY 142,280
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  10:29
  15:06
zoom bar parts