Asakusa(Tokyo) → Okayama

ออกเดินทางเวลา
21:18 08/14, 2022
cancel
 1. 1
  21:43 - 06:27
  8h 44min JPY 13,370 IC JPY 13,368 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:43
  21:54
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  22:03
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  23:22
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:20
  06:27
  Okayama
  岡山
  สถานี
 2. 2
  21:33 - 07:17
  9h 44min JPY 8,370 IC JPY 8,368 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  21:38
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  4番口
  21:38
  21:44
  อุเอโนะสถานี(มัตสึมูระตึออาคารมาเอะ)
  上野駅〔松村ビル前〕
  ป้ายรถบัส
  21:45
  07:13
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  07:13
  07:17
  Okayama
  岡山
  สถานี
  西口
 3. 3
  22:24 - 08:35
  10h 11min JPY 8,900 IC JPY 8,886 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  23:10
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  東口
  23:10
  23:16
  โยโกฮามาเอกิ
  横浜駅東口
  ป้ายรถบัส
  23:20
  08:30
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  ANAクラウンプラザホテル岡山前
  08:30
  08:35
  Okayama
  岡山
  สถานี
  西口
 4. 4
  06:04 - 09:24
  3h 20min JPY 37,550 IC JPY 37,535 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  06:51
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  06:51
  06:53
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  08:40
  สนามบินโอกายามะ
  岡山空港
  สนามบิน
  08:45
  08:47
  สนามบินโอคายาม่าโมโมทาโร่
  岡山桃太郎空港
  ป้ายรถบัส
  08:50
  09:20
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  09:20
  09:24
  Okayama
  岡山
  สถานี
  西口
 5. 5
  21:18 - 05:10
  7h 52min JPY 246,030
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  21:18
  05:10
  Okayama
  岡山
zoom bar parts