Asakusa(Tokyo) → Yoshiumi Iki-iki Kan Roadside Station

ออกเดินทางเวลา
12:21 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  12:22 - 18:34
  6h 12min JPY 41,270 IC JPY 41,255 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สนามบินฮาเนดะได3เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  สถานี
  12:57
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  12:57
  12:59
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:55
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:59
  ฟุกุยามะฮนโก
  福山本郷
  ป้ายรถบัส
  15:59
  16:03
  ฟุกุยามะฮนโก
  福山本郷
  ป้ายรถบัส
  16:23
  16:38
  ป้ายรถโดยสารมุไคชิม่า
  向島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  17:03
  17:48
  อุมะชิม่าป้ายรถโดยสาร
  馬島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  17:48
  17:48
  อุมะชิม่าป้ายรถโดยสาร
  馬島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:06
  18:13
  คาเมะยามะ(เอฮิเมะ)
  亀山(愛媛県)
  ป้ายรถบัส
  18:13
  18:34
 2. 2
  12:53 - 19:05
  6h 12min JPY 19,380 IC JPY 19,378 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:03
  คันดะ (โตเกียว)
  神田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:10
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:21
  16:52
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  16:52
  17:00
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:08
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:25
  18:44
  คาเมะยามะ(เอฮิเมะ)
  亀山(愛媛県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:05
 3. 3
  12:49 - 19:05
  6h 16min JPY 19,630 IC JPY 19,618 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  13:12
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  16:52
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  16:52
  17:00
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:08
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:25
  18:44
  คาเมะยามะ(เอฮิเมะ)
  亀山(愛媛県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:05
 4. 4
  12:42 - 19:05
  6h 23min JPY 19,630 IC JPY 19,618 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  13:02
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:28
  16:52
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  16:52
  17:00
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  17:05
  18:04
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:04
  18:08
  ฮาคาทาจีม่าป้ายรถโดยสาร
  伯方島バスストップ
  ป้ายรถบัส
  18:25
  18:44
  คาเมะยามะ(เอฮิเมะ)
  亀山(愛媛県)
  ป้ายรถบัส
  18:44
  19:05
 5. 5
  12:21 - 21:36
  9h 15min JPY 290,680
  cancel cancel
  Asakusa(Tokyo)
  浅草
  12:21
  21:36
zoom bar parts