มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
23:29 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  04:33 - 09:02
  4h 29min JPY 4,300 IC JPY 4,294 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:23
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  06:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  08:04
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  08:21
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  08:21
  08:24
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:42
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:49
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  09:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  09:01
  09:02
 2. 2
  04:33 - 09:02
  4h 29min JPY 4,300 IC JPY 4,294 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  05:57
  คาชิวะ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:09
  ชินมัตสึโดะ
  新松戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:14
  07:16
  นิชิโคคุบุนจิ
  西国分寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  08:04
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  08:21
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  08:21
  08:24
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:42
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:49
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  09:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  09:01
  09:02
 3. 3
  23:35 - 09:02
  9h 27min JPY 4,300 IC JPY 4,294 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:35
  00:18
  สึชิอุระ
  土浦
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:22
  06:23
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  06:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  08:04
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  08:21
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  08:21
  08:24
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:42
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:49
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  09:01
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  09:01
  09:02
 4. 4
  04:33 - 09:17
  4h 44min JPY 4,010 IC JPY 4,010 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:33
  06:23
  นิปโปริ
  日暮里
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  06:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  08:04
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:05
  08:21
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  08:21
  09:04
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:16
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  09:16
  09:17
 5. 5
  23:29 - 02:09
  2h 40min JPY 75,000
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  23:29
  02:09
zoom bar parts