สนามบินนาริตะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

ออกเดินทางเวลา
02:56 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:39 - 08:31
  2h 52min JPY 1,790 IC JPY 1,778 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  05:39
  06:03
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  06:12
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  06:12
  06:20
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  08:07
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 2. 2
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  05:23
  05:47
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  05:56
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  05:56
  06:04
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  08:07
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 3. 3
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  05:23
  05:47
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  05:50
  05:56
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  05:56
  06:04
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  06:07
  06:20
  ซากุระ
  佐倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:34
  08:01
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  08:30
  อินุโบ
  犬吠
  สถานี
  08:30
  08:31
 4. 4
  06:29 - 09:33
  3h 4min JPY 1,770 IC JPY 1,758 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  สนามบิน
  06:29
  06:53
  อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  สถานี
  第2旅客ターミナル口
  timetable ตารางเวลา
  06:56
  07:03
  เคเซนาริตะ
  京成成田
  สถานี
  西口
  07:03
  07:11
  นาริตะ
  成田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:26
  08:53
  โจชิ
  銚子
  สถานี
  08:53
  08:57
  สถานีโจชิ
  銚子駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  09:15
  09:29
  อินุโบ(ชิบะ)
  犬吠(千葉県)
  ป้ายรถบัส
  09:29
  09:33
 5. 5
  02:56 - 04:09
  1h 13min JPY 23,800
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  02:56
  04:09
zoom bar parts