ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
06:12 05/25, 2022
cancel
 1. 1
  08:30 - 13:23
  4h 53min JPY 72,740 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:09
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:09
  13:23
 2. 2
  08:30 - 13:28
  4h 58min JPY 72,920 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:30
  10:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:06
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:06
  13:09
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:18
  13:26
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:26
  13:28
 3. 3
  08:00 - 13:42
  5h 42min JPY 65,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:00
  09:35
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:06
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:06
  13:09
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:41
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
 4. 4
  08:50 - 13:48
  4h 58min JPY 72,900 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:50
  10:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  12:35
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:40
  12:43
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:00
  13:14
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  13:14
  13:21
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:27
  13:39
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:39
  13:42
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  13:44
  13:46
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:48
 5. 5
  06:12 - 07:19
  25h 7min JPY 602,690
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  06:12
  07:19
zoom bar parts