นิอิกาตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
13:31 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:13 - 18:21
  4h 8min JPY 8,620 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  14:31
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  16:12
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  16:55
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:33
  18:00
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:00
  18:08
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  18:10
  18:18
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  18:18
  18:21
 2. 2
  14:13 - 18:36
  4h 23min JPY 6,830 IC JPY 6,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  14:31
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  16:12
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  17:28
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  18:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:18
  18:24
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:24
  18:30
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  18:30
  18:36
 3. 3
  14:13 - 18:43
  4h 30min JPY 6,830 IC JPY 6,800 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:13
  14:31
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:43
  16:12
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  17:28
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  18:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  18:18
  18:24
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:36
  มารุโนะอุจิ (จังหวัดโทยามะ)
  丸の内(富山県)
  สถานี
  18:36
  18:43
 4. 4
  16:24 - 19:36
  3h 12min JPY 8,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  18:23
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:15
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:15
  19:23
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  8のりば
  19:25
  19:28
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  2のりば
  19:28
  19:36
 5. 5
  13:31 - 16:35
  3h 4min JPY 86,430
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  13:31
  16:35
zoom bar parts