นิอิกาตะ → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
17:01 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  18:20 - 23:27
  5h 7min JPY 30,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:45
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:22
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:27
  22:51
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:01
  23:11
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  23:11
  23:27
 2. 2
  18:20 - 23:27
  5h 7min JPY 31,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:45
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:10
  21:40
  สนามบินคันไซ
  関西空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  22:12
  22:22
  ฮิเนโนะ
  日根野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:35
  22:55
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:01
  23:11
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  23:11
  23:27
 3. 3
  18:20 - 23:27
  5h 7min JPY 34,740 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  18:45
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  20:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  20:30
  20:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  11番のりば
  21:00
  21:30
  อาเบโนบาชิ
  あべの橋
  ป้ายรถบัส
  21:30
  21:38
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  21:51
  22:51
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:01
  23:11
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  23:11
  23:27
 4. 4
  18:54 - 06:31
  11h 37min JPY 22,800 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  20:56
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:24
  23:45
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:56
  00:18
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:24
  00:51
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:15
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  06:15
  06:31
 5. 5
  17:01 - 00:49
  7h 48min JPY 233,820
  cancel cancel
zoom bar parts