มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

ออกเดินทางเวลา
01:18 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:05 - 11:30
  6h 25min JPY 15,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  07:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  08:55
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  11:09
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  11:29
  11:30
 2. 2
  05:05 - 11:30
  6h 25min JPY 16,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  07:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:09
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  11:29
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  11:29
  11:30
 3. 3
  05:05 - 11:32
  6h 27min JPY 16,190 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  07:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:09
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  東口
  11:09
  11:32
 4. 4
  05:05 - 11:48
  6h 43min JPY 15,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  07:51
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:22
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:17
  11:09
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:39
  11:43
  ฟุกุอิกุจิ
  福井口
  สถานี
  11:43
  11:48
 5. 5
  01:18 - 08:02
  6h 44min JPY 199,230
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  01:18
  08:02
zoom bar parts