มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
03:02 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  07:08 - 10:23
  3h 15min JPY 7,430 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  07:08
  07:15
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:19
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  07:44
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:44
  07:52
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:07
  09:37
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:09
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  10:09
  10:23
 2. 2
  07:08 - 10:27
  3h 19min JPY 7,740 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  07:08
  07:15
  มัตสึยาม่าเอกิมาเอะ
  松山駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:18
  07:19
  โอเตะมาจิ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  大手町(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:25
  07:44
  ทาคาฮามะ (จังหวัดเอฮิเมะ)
  高浜(愛媛県)
  สถานี
  07:44
  07:52
  ท่าเรือท่องเที่ยวมัตซึยามา
  松山観光港〔航路〕
  ท่าเรือ
  08:00
  08:55
  ท่าเรือคุเระ
  呉港
  ท่าเรือ
  08:57
  09:06
  คุเระ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:07
  09:37
  ไคตะอิจิ
  海田市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:44
  10:13
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  10:13
  10:16
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  10:20
  10:26
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  10:26
  10:27
 3. 3
  06:13 - 10:50
  4h 37min JPY 5,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:13
  06:49
  อิมะบาริ
  今治
  สถานี
  東口
  06:49
  06:53
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  07:15
  08:49
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  08:49
  08:58
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:39
  มิฮาระ
  三原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:39
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  10:39
  10:42
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  10:47
  10:48
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  10:48
  10:50
 4. 4
  05:05 - 10:50
  5h 45min JPY 5,600 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:05
  05:40
  อิมะบาริ
  今治
  สถานี
  東口
  05:40
  05:44
  ด้านหน้าสถานีอิมาบาริ
  今治駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  07:15
  08:49
  สถานีฟุกุยามะ
  福山駅前
  ป้ายรถบัส
  08:49
  08:58
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  09:06
  09:35
  อิโตะซากิ
  糸崎
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:52
  10:39
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  10:39
  10:42
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  10:47
  10:48
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  10:48
  10:50
 5. 5
  03:02 - 05:33
  2h 31min JPY 59,960
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  03:02
  05:33
zoom bar parts