โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

ออกเดินทางเวลา
21:58 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  22:09 - 08:57
  10h 48min JPY 13,350 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  23:57
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:56
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  06:56
  07:09
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:40
  08:15
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  08:17
  08:20
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  08:48
  08:57
 2. 2
  22:09 - 08:57
  10h 48min JPY 13,500 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  23:57
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:56
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  06:56
  07:01
  สถานีทากามัตสึ
  高松駅(香川県)
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  07:10
  07:13
  ทากามัตสึชิกโก
  高松築港(バス)
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  07:13
  07:18
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:40
  08:15
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  08:17
  08:20
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  08:20
  08:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  08:48
  08:57
 3. 3
  22:09 - 09:17
  11h 8min JPY 12,860 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:09
  23:57
  ฟุกุยามะ
  福山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:48
  05:47
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  06:56
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  06:56
  07:09
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  07:20
  08:20
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  08:22
  08:25
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  08:40
  09:08
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  09:08
  09:17
 4. 4
  07:31 - 11:57
  4h 26min JPY 13,350 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:31
  08:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:05
  09:58
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  正面口
  09:58
  10:11
  ท่าเรือทากามัตสึ (เส้นทาง)
  高松港〔航路〕
  ท่าเรือ
  10:40
  11:15
  เจียวโดะชิมะ ท่าเรือโทโนะเจียว <โคโซะกุเซ็นโนะริบะ>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  ท่าเรือ
  11:17
  11:20
  ท่าเรือโทโนเจียว
  土庄港
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:48
  โอลีฟโคเอ็นงุจิ
  オリーブ公園口
  ป้ายรถบัส
  11:48
  11:57
 5. 5
  21:58 - 03:48
  5h 50min JPY 113,860
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  21:58
  03:48
zoom bar parts