อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
22:47 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  04:42 - 12:30
  7h 48min JPY 17,940 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  09:34
  09:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:45
  12:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:30
 2. 2
  04:42 - 12:42
  8h 0min JPY 17,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:14
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  10:14
  10:19
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  10:30
  12:32
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:32
  12:42
 3. 3
  04:42 - 12:44
  8h 2min JPY 18,040 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:58
  09:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  09:34
  09:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  09:45
  12:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:24
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  12:40
  12:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:44
 4. 4
  04:42 - 12:44
  8h 2min JPY 17,970 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:07
  09:47
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  10:19
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  10:19
  10:24
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  10:30
  12:32
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  12:40
  12:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  12:43
  12:44
 5. 5
  22:47 - 06:04
  7h 17min JPY 263,170
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  22:47
  06:04
zoom bar parts