คุมาโมโตะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
23:02 01/27, 2022
cancel
 1. 1
  05:44 - 10:27
  4h 43min JPY 42,650 IC JPY 42,635 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  05:52
  ชินซูอิเซ็นจี
  新水前寺
  สถานี
  南口
  05:52
  05:58
  ชินซูอิเซ็นจีเอกิมาเอะ
  新水前寺駅前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  06:03
  ซูอิเซ็นจีโกเอ็น
  水前寺公園
  สถานี
  06:03
  06:08
  สูอิเซ็นจิโคเอ็นมาเอะ
  水前寺公園前〔県立図書館入口〕
  ป้ายรถบัส
  06:12
  06:45
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:45
  06:48
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  09:52
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:15
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  10:15
  10:27
 2. 2
  05:42 - 10:27
  4h 45min JPY 42,460 IC JPY 42,445 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  05:42
  05:46
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  05:46
  06:45
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:45
  06:48
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  09:52
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:15
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  10:15
  10:27
 3. 3
  05:23 - 10:27
  5h 4min JPY 42,140 IC JPY 42,125 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:23
  06:03
  ฮิโกะโอสุ
  肥後大津
  สถานี
  南口
  06:03
  06:05
  โอสุสถานีทางออกทิศใต้(คุมาโมโตะ)
  大津駅南口(熊本県)
  ป้ายรถบัส
  06:20
  06:35
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:38
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  09:52
  มิตะ (โตเกียว)
  三田(東京都)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:58
  10:15
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  10:15
  10:27
 4. 4
  05:42 - 10:31
  4h 49min JPY 42,830 IC JPY 42,817 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  熊本
  สถานี
  白川口
  05:42
  05:46
  熊本駅前(バス)
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  05:46
  06:45
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  06:45
  06:48
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:35
  09:05
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  09:10
  09:20
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:23
  09:48
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:53
  09:59
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:18
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  10:18
  10:21
  เมียวกะดานิสถานี(บีกุรุ)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  ป้ายรถบัส
  10:24
  10:30
  Kyodo Printing
  共同印刷
  ป้ายรถบัส
  10:30
  10:31
 5. 5
  23:02 - 13:01
  13h 59min JPY 384,640
  cancel cancel
zoom bar parts