Kanazawa → Shin-yamaguchi

ออกเดินทางเวลา
22:29 10/07, 2022
cancel
 1. 1
  23:17 - 08:27
  9h 10min JPY 19,280 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  兼六園口(東口)
  23:17
  23:20
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  23:20
  05:30
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:41
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  05:43
  06:16
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:27
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 2. 2
  23:05 - 08:27
  9h 22min JPY 18,180 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:05
  23:15
  มัตโต
  松任
  สถานี
  北口
  23:15
  23:18
  มัตโตสถานีทางออกทิศเหนือ〔รถโดยสารประจำทางด่วน〕
  松任駅北口〔高速バス〕
  ป้ายรถบัส
  23:25
  05:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  観光バス駐車場
  05:00
  05:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  06:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:27
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 3. 3
  22:45 - 08:27
  9h 42min JPY 18,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:45
  23:28
  คากะอนเซ็น
  加賀温泉
  สถานี
  23:28
  23:31
  สถานีคากะอนเซ็น
  加賀温泉駅
  ป้ายรถบัส
  00:30
  05:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  観光バス駐車場
  05:00
  05:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  05:24
  06:06
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:25
  08:27
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 4. 4
  22:57 - 08:38
  9h 41min JPY 21,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  兼六園口(東口)
  22:57
  23:00
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  23:00
  05:00
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  05:00
  05:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  05:21
  05:53
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:06
  08:38
  Shin-yamaguchi
  สถานี
 5. 5
  22:29 - 07:00
  8h 31min JPY 344,730
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  22:29
  07:00
zoom bar parts