คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
16:42 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  16:50 - 18:45
  1h 55min JPY 9,700 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  18:33
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  18:33
  18:45
 2. 2
  16:47 - 18:57
  2h 10min JPY 9,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:47
  17:53
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิโนะโนะอิ
  篠ノ井
  สถานี
  18:45
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  18:45
  18:57
 3. 3
  16:44 - 20:57
  4h 13min JPY 8,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  18:30
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:54
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  19:22
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:52
  20:45
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  20:45
  20:57
 4. 4
  16:42 - 20:12
  3h 30min JPY 114,070
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  16:42
  20:12
zoom bar parts