Kanazawa → IKEA Harajuku

ออกเดินทางเวลา
01:28 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  06:01 - 09:05
  3h 4min JPY 7,480 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  08:57
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:02
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:02
  09:05
 2. 2
  06:01 - 09:11
  3h 10min JPY 14,580 IC JPY 14,579 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  08:32
  08:52
  นิจูบาชิมาเอะ
  二重橋前
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:07
  เมจิจีนกูมาเอะ
  明治神宮前
  สถานี
  3番口
  09:07
  09:11
 3. 3
  06:01 - 09:11
  3h 10min JPY 14,170 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:07
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:17
  08:57
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:04
  09:08
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:08
  09:11
 4. 4
  06:01 - 09:13
  3h 12min JPY 14,380 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:01
  08:32
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:10
  ฮาราจูกุ
  原宿
  สถานี
  東口
  09:10
  09:13
 5. 5
  01:28 - 07:11
  5h 43min JPY 188,530
  cancel cancel
  Kanazawa
  金沢
  01:28
  07:11
zoom bar parts