มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
11:19 08/19, 2022
cancel
 1. 1
  11:42 - 16:52
  5h 10min JPY 12,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:42
  11:52
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  11:54
  12:01
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  14:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:33
  14:52
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:01
  15:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  15:25
  16:52
 2. 2
  12:25 - 17:59
  5h 34min JPY 12,760 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  12:25
  12:35
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:37
  12:43
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  13:14
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:22
  14:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:05
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  16:36
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:54
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:54
  16:56
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 3. 3
  11:55 - 17:59
  6h 4min JPY 12,760 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:55
  12:05
  มิยาจีมากุจิ (JR เส้นทาง)
  宮島口〔JR航路〕
  ท่าเรือ
  12:07
  12:13
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:20
  12:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  14:22
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  16:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:25
  16:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 4. 4
  11:42 - 17:59
  6h 17min JPY 12,760 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  ท่าเรือ
  11:42
  11:52
  มิยะจิมะกุจิ (มัตสึไดคิเซ็น)
  宮島口〔松大汽船〕
  ท่าเรือ
  11:54
  12:01
  มิยาจีมากุจิ (สายหลักซันโย)
  宮島口(山陽本線)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  12:32
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:42
  14:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:37
  15:44
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:01
  16:25
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  16:25
  16:27
  สถานีคิโนะโมโตะ
  木ノ本駅
  ป้ายรถบัส
  17:02
  17:18
  กะวาอิ[กะเนฮะระเซ็น]
  川合[金居原線]
  ป้ายรถบัส
  17:18
  17:59
 5. 5
  11:19 - 17:09
  5h 50min JPY 140,830
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  11:19
  17:09
zoom bar parts