คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
04:59 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 38,860 IC JPY 38,836 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:49
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:48
  09:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:09
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:09
  13:23
 2. 2
  06:41 - 13:23
  6h 42min JPY 39,150 IC JPY 39,143 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:36
  คิตะเซ็นจู
  北千住
  สถานี
  西口
  08:36
  08:40
  ด้านหน้าสถานีคิตะเซ็นจู
  北千住駅前
  ป้ายรถบัส
  西口4番のりば
  09:00
  09:53
  ฮาเนดะกูโคไดนิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  09:53
  09:58
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:09
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:09
  13:23
 3. 3
  06:41 - 13:42
  7h 1min JPY 39,040 IC JPY 39,016 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:41
  08:49
  อาซากุสะ
  浅草
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  09:48
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  09:48
  09:50
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:40
  12:05
  สนามบินฮิโรชิม่า
  広島空港
  สนามบิน
  12:10
  12:13
  สนามบินฮิโรชิม่า(รถบัส)
  広島空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:33
  สถานีชิระอิจิ
  白市駅
  ป้ายรถบัส
  12:33
  12:40
  ชิระอิจิ
  白市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:06
  ไซเจียว
  西条(広島県)
  สถานี
  13:06
  13:09
  สถานีไซเจียว
  西条駅(広島県)
  ป้ายรถบัส
  13:35
  13:41
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:41
  13:42
 4. 4
  05:29 - 13:48
  8h 19min JPY 20,190 IC JPY 20,185 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:29
  05:51
  ชิโมะอิมะอิจิ
  下今市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:58
  07:21
  คุริฮาชิ
  栗橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:30
  08:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:51
  12:48
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:38
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  13:38
  13:41
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  13:44
  13:46
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  13:46
  13:48
 5. 5
  04:59 - 16:00
  11h 1min JPY 373,660
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  04:59
  16:00
zoom bar parts