คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
18:06 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  18:22 - 21:47
  3h 25min JPY 6,060 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  18:34
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  19:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  20:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  21:44
  21:47
 2. 2
  18:37 - 22:21
  3h 44min JPY 8,780 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:37
  18:49
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:50
  19:26
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  20:56
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  22:18
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  22:18
  22:21
 3. 3
  18:22 - 22:21
  3h 59min JPY 8,780 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:22
  19:17
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:36
  20:56
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  22:18
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  22:18
  22:21
 4. 4
  18:08 - 22:21
  4h 13min JPY 8,570 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:08
  19:39
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:02
  20:56
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  22:18
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  南口
  22:18
  22:21
 5. 5
  18:06 - 22:47
  4h 41min JPY 141,140
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  18:06
  22:47
zoom bar parts