โอคายาม่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

ออกเดินทางเวลา
12:21 09/27, 2021
cancel
 1. 1
  14:58 - 08:56
  17h 58min JPY 15,640 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  18:27
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  18:27
  18:33
  โฮคุเท็ตสึคานาซาวะ
  北鉄金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:36
  18:53
  อุจินาดะ
  内灘
  สถานี
  18:53
  18:55
  สถานีอุจินาดะ
  内灘駅
  ป้ายรถบัส
  19:19
  19:27
  โรงเรียนแพทย์เบียวิน(อิชิกาวะ)
  医大病院(石川県)
  ป้ายรถบัส
  19:33
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  07:48
  08:56
 2. 2
  13:58 - 09:43
  19h 45min JPY 15,220 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  14:43
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:58
  15:41
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  17:21
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  18:47
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:47
  18:53
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 3. 3
  12:23 - 09:43
  21h 20min JPY 13,360 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:23
  13:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  15:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:57
  อาวาระอนเซ็น
  芦原温泉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:30
  18:38
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  西口
  18:38
  18:44
  คานาซาวะสถานีนิชิกุจิ
  金沢駅西口
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:00
  21:26
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  21:26
  21:29
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:15
  07:48
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:32
  09:43
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  09:43
  09:43
 4. 4
  14:12 - 10:01
  19h 49min JPY 13,550 ต่อรถ 8 ครั้ง
  cancel cancel
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:12
  15:17
  ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  相生(兵庫県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:19
  15:38
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:41
  17:14
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  19:55
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชุบาตะ
  津幡
  สถานี
  21:52
  นานะโอะ
  七尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคุระอนเซ็น
  和倉温泉
  สถานี
  22:39
  อานะมิซุ
  穴水
  สถานี
  22:39
  22:42
  อานะมิซุเอกิมาเอะ
  穴水駅前
  ป้ายรถบัส
  07:20
  07:59
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  07:59
  08:02
  วาจีม่าเอกิมาเอะ
  輪島駅前
  ป้ายรถบัส
  09:10
  09:43
  โซโซกิทางเข้าออก
  曽々木口
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  สูซูเอ็นเด็นมูระ
  珠洲塩田村
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:01
 5. 5
  12:21 - 20:03
  7h 42min JPY 190,090
  cancel cancel
zoom bar parts