สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินทตโตริ

ออกเดินทางเวลา
05:43 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:10 - 10:25
  1h 15min JPY 30,800 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  10:25
 2. 2
  07:10 - 14:03
  6h 53min JPY 35,990 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  08:40
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  08:45
  08:48
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:55
  09:30
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  09:30
  09:37
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  10:43
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:48
  11:51
  มัตสึซากิ (จังหวัดทตโตริ)
  松崎(鳥取県)
  สถานี
  11:51
  11:55
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  13:20
  14:00
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:03
 3. 3
  16:40 - 17:55
  1h 15min JPY 30,800 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:55
 4. 4
  16:55 - 06:28
  13h 33min JPY 36,750 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:55
  18:20
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  18:25
  18:28
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:30
  19:05
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  19:05
  19:13
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  21:04
  21:27
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:14
  23:27
  มัตสึซากิ (จังหวัดทตโตริ)
  松崎(鳥取県)
  สถานี
  23:27
  23:31
  มัตสึซากิเอกิมาเอะ
  松崎駅前
  ป้ายรถบัส
  05:45
  06:25
  鳥取空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:25
  06:28
 5. 5
  05:43 - 13:51
  8h 8min JPY 245,300
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  05:43
  13:51
zoom bar parts