อุโนะ → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
11:15 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:38 - 17:26
  5h 48min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:13
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:13
  17:26
 2. 2
  11:38 - 17:26
  5h 48min JPY 14,400 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:13
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:13
  17:26
 3. 3
  11:38 - 17:30
  5h 52min JPY 13,870 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:19
  12:32
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 4. 4
  11:38 - 17:30
  5h 52min JPY 14,020 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:38
  12:02
  ชะยะมาจิ
  茶屋町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:09
  12:29
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:58
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  15:04
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  15:04
  15:09
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  15:20
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 5. 5
  11:15 - 17:32
  6h 17min JPY 161,040
  cancel cancel
  อุโนะ
  宇野
  11:15
  17:32
zoom bar parts