ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์

ออกเดินทางเวลา
06:45 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  06:45 - 07:12
  27min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  06:45
  07:12
 2. 2
  07:34 - 07:58
  24min JPY 460 IC JPY 459 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:34
  07:34
  ทาเกะโอกะ
  竹岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:34
  07:39
  คาซูสะมินาโตะ
  上総湊
  สถานี
  07:39
  07:41
  สถานีคาซูสะมินาโตะ
  上総湊駅
  ป้ายรถบัส
  07:51
  07:57
  ทาเกะโอกะยูบีนเกียกุมาเอะ
  竹岡郵便局前
  ป้ายรถบัส
  07:57
  07:58
 3. 3
  08:08 - 08:15
  7min JPY 220 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  ทาเกะโอกะเอกิมาเอะ
  竹岡駅前
  ป้ายรถบัส
  08:11
  08:15
  ทาเกะโอกะยูบีนเกียกุมาเอะ
  竹岡郵便局前
  ป้ายรถบัส
  08:15
  08:15
 4. 4
  06:45 - 06:48
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  06:45
  06:48
zoom bar parts