พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู → โทมาโตะ2

ออกเดินทางเวลา
15:23 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  15:23 - 15:30
  7min
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  15:23
  15:30
 2. 2
  15:27 - 15:34
  7min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  15:27
  15:29
  ด้านหน้าสถานีโมจิโก
  門司港駅前
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:31
  โมจิโกเรโทโรยูบีนเกียกุมาเอะ
  門司港レトロ[郵便局前]
  ป้ายรถบัส
  15:31
  15:34
 3. 3
  15:27 - 15:35
  8min JPY 200 ไม่ต้องต่อรถ
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  15:27
  15:29
  ด้านหน้าสถานีโมจิโก
  門司港駅前
  ป้ายรถบัส
  15:29
  15:32
  เรโทโรชินเสย์บาชิ
  レトロ鎮西橋
  ป้ายรถบัส
  15:32
  15:35
 4. 4
  15:23 - 15:26
  3min JPY 680
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  15:23
  15:26
zoom bar parts