ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
01:33 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  05:09 - 08:32
  3h 23min JPY 10,550 4회 환승
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  timetable 시간표
  05:09
  05:14
  니시쿠조
  西九条
  timetable 시간표
  05:23
  05:28
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  05:39
  05:43
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  06:00
  07:25
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  07:45
  08:18
  디개
  寺家
  08:18
  08:32
 2. 2
  05:34 - 08:35
  3h 1min JPY 8,900 4회 환승
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  timetable 시간표
  05:34
  05:39
  니시쿠조
  西九条
  timetable 시간표
  05:43
  05:48
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  05:55
  05:58
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  06:06
  07:30
  미하라
  三原
  timetable 시간표
  07:41
  08:21
  디개
  寺家
  08:21
  08:35
 3. 3
  05:34 - 08:45
  3h 11min JPY 9,060 5회 환승
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  timetable 시간표
  05:34
  05:39
  니시쿠조
  西九条
  timetable 시간표
  05:43
  05:48
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  05:55
  05:58
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  06:06
  07:30
  미하라
  三原
  timetable 시간표
  07:41
  08:21
  디개
  寺家
  08:21
  08:24
  디개 역
  寺家駅
  버스 정류소
  08:42
  08:43
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  08:43
  08:45
 4. 4
  05:09 - 08:45
  3h 36min JPY 9,060 5회 환승
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  timetable 시간표
  05:09
  05:14
  니시쿠조
  西九条
  timetable 시간표
  05:23
  05:28
  오사카
  大阪
  timetable 시간표
  05:39
  05:43
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  06:06
  07:30
  미하라
  三原
  timetable 시간표
  07:41
  08:21
  디개
  寺家
  08:21
  08:24
  디개 역
  寺家駅
  버스 정류소
  08:42
  08:43
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  08:43
  08:45
 5. 5
  01:33 - 05:19
  3h 46min JPY 129,440
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  01:33
  05:19
zoom bar parts