โตเกียว → เกียวโต

에 출발
20:16 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  20:21 - 22:32
  2h 11min JPY 13,320 환승 없음
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  timetable 시간표
  20:21
  22:32
 2. 2
  20:30 - 22:44
  2h 14min JPY 13,320 환승 없음
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  timetable 시간표
  20:30
  22:44
 3. 3
  20:51 - 23:06
  2h 15min JPY 13,320 환승 없음
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  timetable 시간표
  20:51
  23:06
 4. 4
  21:24 - 23:31
  2h 7min JPY 13,320 환승 없음
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  timetable 시간표
  21:24
  23:31
 5. 5
  20:16 - 01:48
  5h 32min JPY 171,000
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  20:16
  01:48
zoom bar parts