โอซากะ → Saratoku Ryokan

에 출발
15:01 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  16:13 - 19:11
  2h 58min JPY 2,950 2회 환승
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  timetable 시간표
  16:13
  16:29
  텐노지
  天王寺
  16:29
  16:39
  오사카아베노바시
  大阪阿部野橋
  timetable 시간표
  16:40
  17:41
  시모이치구치
  下市口
  17:41
  17:46
  시모이치구치 역
  下市口駅
  버스 정류소
  17:50
  19:08
  도로가와 온센
  洞川温泉
  버스 정류소
  19:08
  19:11
 2. 2
  15:53 - 19:11
  3h 18min JPY 2,430 2회 환승
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  timetable 시간표
  15:53
  16:09
  텐노지
  天王寺
  16:09
  16:18
  오사카아베노바시
  大阪阿部野橋
  timetable 시간표
  16:20
  17:31
  시모이치구치
  下市口
  17:31
  17:36
  시모이치구치 역
  下市口駅
  버스 정류소
  17:50
  19:08
  도로가와 온센
  洞川温泉
  버스 정류소
  19:08
  19:11
 3. 3
  15:49 - 19:11
  3h 22min JPY 2,430 2회 환승
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  timetable 시간표
  15:49
  16:11
  텐노지
  天王寺
  16:11
  16:20
  오사카아베노바시
  大阪阿部野橋
  timetable 시간표
  16:20
  17:31
  시모이치구치
  下市口
  17:31
  17:36
  시모이치구치 역
  下市口駅
  버스 정류소
  17:50
  19:08
  도로가와 온센
  洞川温泉
  버스 정류소
  19:08
  19:11
 4. 4
  15:43 - 19:11
  3h 28min JPY 2,430 2회 환승
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  timetable 시간표
  15:43
  15:58
  텐노지
  天王寺
  15:58
  16:07
  오사카아베노바시
  大阪阿部野橋
  timetable 시간표
  16:20
  17:31
  시모이치구치
  下市口
  17:31
  17:36
  시모이치구치 역
  下市口駅
  버스 정류소
  17:50
  19:08
  도로가와 온센
  洞川温泉
  버스 정류소
  19:08
  19:11
 5. 5
  15:01 - 16:51
  1h 50min JPY 32,460
  cancel cancel
  โอซากะ
  大阪
  15:01
  16:51
zoom bar parts