มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

에 출발
20:15 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  20:27 - 01:45
  5h 18min JPY 4,990 IC JPY 4,990 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  20:27
  21:44
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  21:54
  22:52
  다치카와
  立川
  timetable 시간표
  22:59
  23:49
  미타케
  御嶽
  23:49
  01:45
 2. 2
  20:27 - 01:45
  5h 18min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  20:27
  21:44
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  21:50
  21:52
  간다(도쿄도)
  神田(東京都)
  timetable 시간표
  22:07
  22:47
  다치카와
  立川
  timetable 시간표
  22:59
  23:49
  미타케
  御嶽
  23:49
  01:45
 3. 3
  20:27 - 01:45
  5h 18min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  20:27
  21:37
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  21:46
  22:12
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  22:15
  22:54
  다치카와
  立川
  timetable 시간표
  22:59
  23:49
  미타케
  御嶽
  23:49
  01:45
 4. 4
  20:27 - 01:45
  5h 18min JPY 4,700 IC JPY 4,695 3회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  20:27
  21:37
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  21:46
  22:07
  다카다노바바
  高田馬場
  timetable 시간표
  22:18
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  고다이라
  小平
  23:02
  하이지마
  拝島
  timetable 시간표
  23:11
  23:49
  미타케
  御嶽
  23:49
  01:45
 5. 5
  20:15 - 22:58
  2h 43min JPY 63,120
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  20:15
  22:58
zoom bar parts