ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
01:18 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  08:55 - 13:37
  4h 42min JPY 72,740 3회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  08:55
  10:35
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  11:00
  12:30
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  12:45
  12:58
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  12:58
  13:05
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  13:11
  13:23
  디개
  寺家
  13:23
  13:37
 2. 2
  08:55 - 13:42
  4h 47min JPY 72,920 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  08:55
  10:35
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  11:00
  12:30
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  12:45
  12:58
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  12:58
  13:05
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  13:11
  13:20
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  13:20
  13:23
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  13:35
  13:41
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  13:41
  13:42
 3. 3
  08:30 - 13:42
  5h 12min JPY 72,920 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  08:30
  10:10
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  10:50
  12:20
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  12:45
  12:58
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  12:58
  13:05
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  13:11
  13:20
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  13:20
  13:23
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  13:35
  13:41
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  13:41
  13:42
 4. 4
  08:30 - 13:42
  5h 12min JPY 73,020 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  08:30
  10:10
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  10:50
  12:20
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  12:45
  12:58
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  12:58
  13:05
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  13:11
  13:27
  하치혼마쓰
  八本松
  남쪽 출입구
  13:27
  13:31
  하치혼마쓰
  八本松駅
  버스 정류소
  13:33
  13:40
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  13:40
  13:42
 5. 5
  01:18 - 02:15
  24h 57min JPY 710,990
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  01:18
  02:15
zoom bar parts