ทาคาซากิ → นาโอะเอ็ตสึ

에 출발
03:51 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  07:19 - 09:01
  1h 42min JPY 6,060 1회 환승
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  timetable 시간표
  07:19
  08:30
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  08:45
  09:01
  나오에쓰
  直江津
  09:01
  09:01
 2. 2
  07:11 - 10:14
  3h 3min JPY 3,070 2회 환승
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  timetable 시간표
  07:11
  08:17
  미나카미
  水上
  timetable 시간표
  08:28
  09:23
  무이카마치
  六日町
  timetable 시간표
  09:30
  10:14
  나오에쓰
  直江津
  10:14
  10:14
 3. 3
  05:25 - 10:14
  4h 49min JPY 3,070 3회 환승
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  timetable 시간표
  05:25
  05:35
  신마에바시
  新前橋
  timetable 시간표
  06:32
  07:27
  미나카미
  水上
  timetable 시간표
  08:28
  09:23
  무이카마치
  六日町
  timetable 시간표
  09:30
  10:14
  나오에쓰
  直江津
  10:14
  10:14
 4. 4
  03:51 - 06:34
  2h 43min JPY 68,060
  cancel cancel
  ทาคาซากิ
  高崎
  03:51
  06:34
zoom bar parts