คินุกาวะอนเซ็น → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
08:01 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  08:10 - 15:48
  7h 38min JPY 20,190 4회 환승
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  timetable 시간표
  08:10
  09:48
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:55
  10:26
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:51
  14:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  15:05
  15:38
  디개
  寺家
  15:38
  15:41
  디개 역
  寺家駅
  버스 정류소
  15:45
  15:46
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  15:46
  15:48
 2. 2
  08:10 - 15:48
  7h 38min JPY 20,190 4회 환승
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  timetable 시간표
  08:10
  09:48
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:54
  10:40
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:51
  14:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  15:05
  15:38
  디개
  寺家
  15:38
  15:41
  디개 역
  寺家駅
  버스 정류소
  15:45
  15:46
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  15:46
  15:48
 3. 3
  08:10 - 15:52
  7h 42min JPY 20,030 3회 환승
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  timetable 시간표
  08:10
  09:48
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:55
  10:26
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:51
  14:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  15:05
  15:38
  디개
  寺家
  15:38
  15:52
 4. 4
  08:10 - 15:58
  7h 48min JPY 20,250 4회 환승
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  timetable 시간표
  08:10
  09:48
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:55
  10:26
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:51
  14:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  15:05
  15:41
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  15:41
  15:44
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  15:50
  15:57
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  15:57
  15:58
 5. 5
  08:01 - 19:01
  11h 0min JPY 326,360
  cancel cancel
  คินุกาวะอนเซ็น
  鬼怒川温泉
  08:01
  19:01
zoom bar parts