ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

에 출발
13:29 01/22, 2021
cancel
 1. 1
  13:57 - 19:24
  5h 27min JPY 4,580 3회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:57
  14:02
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  14:09
  14:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  15:29
  16:34
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  17:18
  18:33
  기이타나베
  紀伊田辺
  18:33
  19:24
 2. 2
  13:57 - 19:24
  5h 27min JPY 5,790 4회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:57
  14:02
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  14:09
  14:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  15:06
  15:52
  신이마미야
  新今宮
  timetable 시간표
  16:05
  16:07
  텐노지
  天王寺
  timetable 시간표
  16:32
  18:33
  기이타나베
  紀伊田辺
  18:33
  19:24
 3. 3
  13:57 - 20:01
  6h 4min JPY 3,590 4회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:57
  14:02
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  14:09
  14:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  15:29
  16:34
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  16:50
  17:52
  고보
  御坊
  timetable 시간표
  18:28
  19:10
  기이타나베
  紀伊田辺
  19:10
  20:01
 4. 4
  13:57 - 20:01
  6h 4min JPY 3,950 6회 환승
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  timetable 시간표
  13:57
  14:02
  고쿠라쿠바시
  極楽橋
  timetable 시간표
  14:09
  14:53
  하시모토(와카야마현)
  橋本(和歌山県)
  timetable 시간표
  15:06
  15:36
  기타노다
  北野田
  timetable 시간표
  15:41
  15:51
  미쿠니가오카(오사카부)
  三国ヶ丘(大阪府)
  timetable 시간표
  16:06
  17:08
  와카야마
  和歌山
  timetable 시간표
  17:23
  18:26
  고보
  御坊
  timetable 시간표
  18:28
  19:10
  기이타나베
  紀伊田辺
  19:10
  20:01
 5. 5
  13:29 - 15:31
  2h 2min JPY 31,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  高野山
  13:29
  15:31
zoom bar parts