ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

에 출발
02:02 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  04:58 - 11:06
  6h 8min JPY 19,620 IC JPY 19,619 3회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  04:58
  06:06
  교토
  京都
  timetable 시간표
  06:17
  08:27
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  08:52
  10:05
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  10:05
  10:07
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  10:20
  10:36
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  10:36
  11:06
 2. 2
  07:17 - 12:18
  5h 1min JPY 17,560 IC JPY 17,559 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  07:17
  09:42
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:16
  11:22
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  11:22
  11:24
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  11:32
  11:48
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  11:48
  12:18
 3. 3
  06:46 - 12:18
  5h 32min JPY 17,120 IC JPY 17,119 3회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  06:46
  08:04
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  08:14
  09:54
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:16
  11:22
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  11:22
  11:24
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  11:32
  11:48
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  11:48
  12:18
 4. 4
  08:57 - 13:41
  4h 44min JPY 17,560 IC JPY 17,559 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  08:57
  11:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  11:40
  12:46
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  12:46
  12:48
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  12:55
  13:11
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  13:11
  13:41
 5. 5
  02:02 - 07:37
  5h 35min JPY 207,820
  cancel cancel
zoom bar parts