มิโตะ → สตูดิโอมาริโอคุซัตสึA-SQUARE

에 출발
10:42 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  10:53 - 15:27
  4h 34min JPY 15,170 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  10:53
  12:13
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  12:24
  14:39
  교토
  京都
  timetable 시간표
  14:52
  15:15
  구사쓰(시가현)
  草津(滋賀県)
  서쪽 출입구
  15:15
  15:27
 2. 2
  10:53 - 15:27
  4h 34min JPY 15,170 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  10:53
  12:22
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  12:31
  14:39
  교토
  京都
  timetable 시간표
  14:52
  15:15
  구사쓰(시가현)
  草津(滋賀県)
  서쪽 출입구
  15:15
  15:27
 3. 3
  10:53 - 15:32
  4h 39min JPY 15,170 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  10:53
  12:22
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  12:31
  14:39
  교토
  京都
  timetable 시간표
  15:00
  15:20
  구사쓰(시가현)
  草津(滋賀県)
  서쪽 출입구
  15:20
  15:32
 4. 4
  10:53 - 15:53
  5h 0min JPY 14,410 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  10:53
  12:13
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  12:33
  14:47
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  14:57
  15:41
  구사쓰(시가현)
  草津(滋賀県)
  서쪽 출입구
  15:41
  15:53
 5. 5
  10:42 - 17:42
  7h 0min JPY 192,490
  cancel cancel
zoom bar parts