ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
16:02 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  16:45 - 21:42
  4h 57min JPY 36,340 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  16:45
  18:40
  고베공항
  神戸空港
  공항
  timetable 시간표
  18:50
  19:08
  산노미야(고베신교통선)
  三宮(ポートライナー)
  19:08
  19:16
  산노미야(고베시영)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  timetable 시간표
  19:18
  19:21
  신코베
  新神戸
  timetable 시간표
  19:36
  20:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  20:55
  21:28
  디개
  寺家
  21:28
  21:42
 2. 2
  18:55 - 22:29
  3h 34min JPY 51,840 2회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  18:55
  21:00
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  21:05
  21:08
  히로시마공항 (버스)
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  21:40
  21:53
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  21:53
  22:00
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  22:03
  22:15
  디개
  寺家
  22:15
  22:29
 3. 3
  20:20 - 06:57
  10h 37min JPY 33,440 3회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  20:20
  22:15
  고베공항
  神戸空港
  공항
  timetable 시간표
  22:38
  22:55
  산노미야(고베신교통선)
  三宮(ポートライナー)
  22:55
  23:04
  코베산노미야코카쇼텐가이마에
  神戸三宮高架商店街前
  버스 정류소
  23:45
  06:00
  버스 스테이션 히로시마 역 북쪽 출입구
  バスステーション広島駅北口
  버스 정류소
  06:00
  06:08
  히로시마
  広島
  신칸센 출입구
  timetable 시간표
  06:09
  06:43
  디개
  寺家
  06:43
  06:57
 4. 4
  16:02 - 16:51
  24h 49min JPY 589,720
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  16:02
  16:51
zoom bar parts