ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
15:00 08/19, 2022
cancel
 1. 1
  15:00 - 17:52
  2h 52min JPY 54,520 3회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  15:00
  17:00
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  17:05
  17:08
  히로시마공항 (버스)
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  4番のりば
  17:10
  17:23
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  17:23
  17:30
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  17:33
  17:42
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  17:42
  17:45
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  17:45
  17:51
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  17:51
  17:52
 2. 2
  15:00 - 17:58
  2h 58min JPY 54,520 3회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  15:00
  17:00
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  17:05
  17:08
  히로시마공항 (버스)
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  4番のりば
  17:10
  17:23
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  17:23
  17:30
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  17:33
  17:42
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  17:42
  17:45
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  17:50
  17:57
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  17:57
  17:58
 3. 3
  15:45 - 20:23
  4h 38min JPY 79,940 3회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  15:45
  16:50
  센다이공항
  仙台空港
  공항
  timetable 시간표
  17:30
  19:05
  히로시마공항
  広島空港
  공항
  19:10
  19:13
  히로시마공항 (버스)
  広島空港(バス)
  버스 정류소
  4番のりば
  19:30
  19:43
  시라이치 역
  白市駅
  버스 정류소
  19:43
  19:50
  시라이치
  白市
  timetable 시간표
  19:57
  20:09
  디개
  寺家
  20:09
  20:23
 4. 4
  16:45 - 21:42
  4h 57min JPY 44,440 4회 환승
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  공항
  timetable 시간표
  16:45
  18:40
  고베공항
  神戸空港
  공항
  timetable 시간표
  18:50
  19:08
  산노미야(고베신교통선)
  三宮(ポートライナー)
  19:08
  19:16
  산노미야(고베시영)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  timetable 시간표
  19:19
  19:21
  신코베
  新神戸
  timetable 시간표
  19:36
  20:48
  히로시마
  広島
  timetable 시간표
  20:55
  21:28
  디개
  寺家
  21:28
  21:42
 5. 5
  15:00 - 15:51
  24h 51min JPY 589,720
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  15:00
  15:51
zoom bar parts