โยชิคาวะมินามิ → Eye housing

에 출발
06:52 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:53 - 07:09
  16min JPY 310 IC JPY 306 1회 환승
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  06:53
  06:53
  요시카와미나미
  吉川美南
  timetable 시간표
  06:53
  06:55
  요시카와
  吉川
  남쪽 출입구
  06:55
  06:57
  요시카와 역 남쪽 출입구
  吉川駅南口
  버스 정류소
  7番のりば
  07:00
  07:06
  나카소네 니시
  中曽根西
  버스 정류소
  07:06
  07:09
 2. 2
  06:53 - 07:09
  16min JPY 310 IC JPY 306 1회 환승
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  06:53
  06:53
  요시카와미나미
  吉川美南
  timetable 시간표
  06:53
  06:55
  요시카와
  吉川
  남쪽 출입구
  06:55
  06:57
  요시카와 역 남쪽 출입구
  吉川駅南口
  버스 정류소
  7番のりば
  07:00
  07:04
  타카히사 니시
  高久西
  버스 정류소
  07:04
  07:09
 3. 3
  06:53 - 07:14
  21min JPY 140 IC JPY 136 환승 없음
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  06:53
  06:53
  요시카와미나미
  吉川美南
  timetable 시간표
  06:53
  06:55
  요시카와
  吉川
  남쪽 출입구
  06:55
  07:14
 4. 4
  06:57 - 07:18
  21min JPY 140 IC JPY 136 환승 없음
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  06:57
  06:57
  요시카와미나미
  吉川美南
  timetable 시간표
  06:57
  06:59
  요시카와
  吉川
  남쪽 출입구
  06:59
  07:18
 5. 5
  06:52 - 06:58
  6min JPY 900
  cancel cancel
  โยชิคาวะมินามิ
  06:52
  06:58
zoom bar parts