Keisei-Takasago

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 6

 • 26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  46
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
 • 7

 • 13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  56
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 8

 • 21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  40
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 9

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  42
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 10

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  42
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 11

 • 02
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 12

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 13

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 14

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 15

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 16

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 17

 • 01
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 18

 • 19

 • 20

 • 24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 21

 • 03
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Sogosando
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
 • 22

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Sogosando
  57
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 23

 • 27
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  59
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 0