อากิตะ → ร้านราเมนอามากาซากิ ชิโอะเก็นซุย

Departing at
02:54 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:56 - 12:08
  4h 12min JPY 38,430 4 Transfers
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  Station
  West Exit
  07:56
  08:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  08:40
  08:43
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  11:23
  11:25
  Hotarugaike
  蛍池
  Station
  timetable Timetable
  11:30
  11:40
  Juso
  十三
  Station
  timetable Timetable
  11:46
  11:56
  Mukonoso
  武庫之荘
  Station
  North Exit
  11:56
  12:08
 2. 2
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,640 5 Transfers
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  Station
  West Exit
  07:56
  08:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  08:40
  08:43
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  11:23
  11:25
  Hotarugaike
  蛍池
  Station
  timetable Timetable
  11:33
  11:48
  Juso
  十三
  Station
  timetable Timetable
  11:56
  12:06
  Mukonoso
  武庫之荘
  Station
  North Exit
  12:06
  12:10
  Hankyu Mukonoso (Kita)
  阪急武庫之荘〔北〕
  Bus Stop
  3のりば
  12:11
  12:14
  Muko Sho
  武庫庄
  Bus Stop
  12:14
  12:17
 3. 3
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,560 5 Transfers
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  Station
  West Exit
  07:56
  08:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  08:40
  08:43
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  11:10
  11:15
  Osaka Kokusai Airport (Chuo Block)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  Bus Stop
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  Hankyu Itami
  阪急伊丹
  Bus Stop
  9番乗り場
  11:48
  11:54
  Itami(Hankyu Line)
  伊丹(阪急線)
  Station
  North Exit
  timetable Timetable
  11:55
  12:01
  Tsukaguchi(Hankyu Line)
  塚口(阪急線)
  Station
  timetable Timetable
  12:04
  12:06
  Mukonoso
  武庫之荘
  Station
  North Exit
  12:06
  12:10
  Hankyu Mukonoso (Kita)
  阪急武庫之荘〔北〕
  Bus Stop
  3のりば
  12:11
  12:14
  Muko Sho
  武庫庄
  Bus Stop
  12:14
  12:17
 4. 4
  07:56 - 12:43
  4h 47min JPY 38,370 3 Transfers
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  Station
  West Exit
  07:56
  08:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  08:40
  08:43
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:40
  11:05
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  11:10
  11:15
  Osaka Kokusai Airport (Chuo Block)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  Bus Stop
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  Hankyu Itami
  阪急伊丹
  Bus Stop
  12:19
  12:33
  Kinki Chuo Byoin Mae (Itami Municipal)
  近畿中央病院前〔伊丹市営〕
  Bus Stop
  12:33
  12:43
 5. 5
  02:54 - 14:11
  11h 17min JPY 428,380
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  02:54
  14:11
zoom bar parts