คานาซาวะ → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

Departing at
05:50 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  06:45 - 13:32
  6h 47min JPY 13,980 4 Transfers
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  Station
  timetable Timetable
  06:45
  08:55
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  09:08
  10:12
  Okayama
  岡山
  Station
  East Exit(South)
  10:12
  10:18
  Okayama Sta. (East Exit)
  岡山駅〔東口〕
  Bus Stop
  1番のりば
  10:23
  11:01
  Shin-okayama Port (Bus)
  新岡山港〔バス〕
  Bus Stop
  11:01
  11:04
  New Okayama Port [Sea Route]
  新岡山港〔航路〕
  Port
  11:40
  12:50
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  12:52
  12:55
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  12:55
  13:23
  Olive Koen-guchi
  オリーブ公園口
  Bus Stop
  13:23
  13:32
 2. 2
  06:45 - 13:50
  7h 5min JPY 10,600 4 Transfers
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  Station
  timetable Timetable
  06:45
  08:55
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  09:00
  10:34
  Himeji
  姫路
  Station
  Himeji Castle Exit(North Exit)
  10:34
  10:38
  Himeji Sta.
  姫路駅〔北口〕
  Bus Stop
  1番のりば
  10:40
  11:00
  Himeji Port
  姫路港
  Bus Stop
  11:00
  11:02
  Himeji Port [Sea Route]
  姫路港〔航路〕
  Port
  11:15
  12:55
  Shodoshima Fukuda Port
  小豆島福田港
  Port
  12:57
  13:00
  Fukuda-ko
  福田港(香川県)
  Bus Stop
  13:05
  13:40
  Olive Koen-guchi
  オリーブ公園口
  Bus Stop
  13:40
  13:50
 3. 3
  07:48 - 14:27
  6h 39min JPY 14,560 5 Transfers
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  Station
  timetable Timetable
  07:48
  09:44
  Maibara
  米原
  Station
  timetable Timetable
  09:53
  10:12
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  10:23
  11:22
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  11:42
  12:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  12:36
  12:49
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  13:00
  13:35
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:37
  13:40
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 4. 4
  07:15 - 14:27
  7h 12min JPY 14,670 4 Transfers
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  Station
  timetable Timetable
  07:15
  09:34
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  10:23
  11:22
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  11:42
  12:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  12:36
  12:49
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  13:00
  13:35
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  13:37
  13:40
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  13:50
  14:25
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  14:25
  14:27
 5. 5
  05:50 - 12:01
  6h 11min JPY 171,750
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  05:50
  12:01
zoom bar parts