ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → สถานีพักผ่อนริมทางแอลป์สอาสึมิโนะ โฮริกาเนะโนะซาโตะ

出發時間:
13:25 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  14:17 - 18:20
  4h 3min JPY 6,440 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:17
  14:49
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  14:57
  15:02
  千種
  車站
  timetable 時間表
  15:06
  17:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:45
  南豐科
  南豊科
  車站
  17:45
  18:20
 2. 2
  13:52 - 18:20
  4h 28min JPY 6,500 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  13:52
  14:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  14:40
  14:53
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  15:00
  17:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:45
  南豐科
  南豊科
  車站
  17:45
  18:20
 3. 3
  13:52 - 18:20
  4h 28min JPY 6,610 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  13:52
  14:35
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  14:55
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  17:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:45
  南豐科
  南豊科
  車站
  17:45
  18:20
 4. 4
  13:47 - 18:20
  4h 33min JPY 6,500 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  13:47
  14:24
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  14:24
  14:37
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  15:00
  17:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:45
  南豐科
  南豊科
  車站
  17:45
  18:20
 5. 5
  13:25 - 16:32
  3h 7min JPY 91,110
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  13:25
  16:32
zoom bar parts