ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
08:47 01/23, 2022
cancel
 1. 1
  09:37 - 12:56
  3h 19min JPY 4,970 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:37
  10:01
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  10:11
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  10:19
  10:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  11:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  11:25
  11:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  11:45
  12:04
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  12:04
  12:56
 2. 2
  08:47 - 12:56
  4h 9min JPY 3,210 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  08:47
  09:19
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  10:40
  米原
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  11:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  11:25
  11:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  11:45
  12:04
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  12:04
  12:56
 3. 3
  09:22 - 13:58
  4h 36min JPY 3,190 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:22
  10:05
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  10:24
  11:02
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  11:12
  11:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  13:01
  13:17
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  13:17
  13:58
 4. 4
  09:17 - 13:58
  4h 41min JPY 3,090 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:17
  直達車
  待在同一台車上
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  10:23
  名鐵岐阜
  名鉄岐阜
  車站
  10:23
  10:33
  岐阜
  車站
  長良口
  timetable 時間表
  10:35
  10:47
  大垣
  車站
  timetable 時間表
  11:12
  11:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  13:01
  13:17
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  13:17
  13:58
 5. 5
  08:47 - 10:42
  1h 55min JPY 55,220
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  08:47
  10:42
zoom bar parts