ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
14:48 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:17 - 20:23
  5h 6min JPY 10,350 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  15:17
  15:54
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  15:54
  16:10
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  16:10
  17:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:15
  19:32
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:32
  20:23
 2. 2
  14:52 - 20:23
  5h 31min JPY 10,350 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:52
  15:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  15:40
  15:56
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  16:03
  16:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:15
  19:32
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:32
  20:23
 3. 3
  14:52 - 20:23
  5h 31min JPY 10,290 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:52
  15:35
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  15:45
  15:50
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:03
  16:57
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:15
  19:32
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  19:32
  20:23
 4. 4
  14:52 - 21:34
  6h 42min JPY 7,700 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:52
  15:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  15:40
  15:47
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  16:00
  17:59
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  18:05
  18:10
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  20:43
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  20:43
  21:34
 5. 5
  14:48 - 18:52
  4h 4min JPY 129,510
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  14:48
  18:52
zoom bar parts