ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
17:02 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:10 - 21:24
  3h 14min JPY 27,250 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:10
  19:45
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  20:07
  20:15
  中洲川端
  車站
  3號口
  20:15
  20:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  20:36
  21:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  21:20
  21:24
 2. 2
  18:10 - 21:24
  3h 14min JPY 27,350 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:10
  19:45
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  19:50
  19:56
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  20:00
  直達車
  待在同一台車上
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  20:19
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  20:19
  20:26
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  20:38
  21:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  21:20
  21:24
 3. 3
  18:25 - 21:49
  3h 24min JPY 34,050 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:25
  20:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  20:05
  20:20
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  20:43
  21:06
  篠栗北
  公車站
  21:23
  21:45
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  21:45
  21:49
 4. 4
  20:00 - 23:09
  3h 9min JPY 29,100 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  20:00
  21:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  21:56
  22:05
  中洲川端
  車站
  3號口
  22:05
  22:12
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  22:21
  23:05
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  23:05
  23:09
 5. 5
  17:02 - 01:55
  8h 53min JPY 290,060
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  17:02
  01:55
zoom bar parts