ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ → ฮาเอโนะซากิ

出發時間:
19:39 05/14, 2021
cancel
 1. 1
  20:17 - 10:33
  14h 16min JPY 16,010 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  20:17
  20:54
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  20:54
  21:00
  名鐵巴士中心
  名鉄バスセンター
  公車站
  3階5番のりば
  21:00
  08:02
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  08:02
  08:12
  博多
  車站
  博多口
  timetable 時間表
  08:36
  10:22
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  timetable 時間表
  10:31
  10:33
  南風崎
  車站
  10:33
  10:33
 2. 2
  19:52 - 10:33
  14h 41min JPY 16,010 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  19:52
  20:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  20:40
  20:46
  名鐵巴士中心
  名鉄バスセンター
  公車站
  3階5番のりば
  21:00
  08:02
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  08:02
  08:12
  博多
  車站
  博多口
  timetable 時間表
  08:36
  10:10
  早岐
  車站
  timetable 時間表
  10:25
  10:33
  南風崎
  車站
  10:33
  10:33
 3. 3
  19:52 - 10:33
  14h 41min JPY 15,320 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  19:52
  20:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  中央檢票口
  20:40
  20:46
  名鐵巴士中心
  名鉄バスセンター
  公車站
  3階5番のりば
  21:00
  07:47
  西鐵高速客運總站
  西鉄天神高速バスターミナル
  公車站
  08:00
  09:45
  卸本町入口
  公車站
  09:45
  09:49
  卸本町入口
  公車站
  10:03
  10:13
  早岐站前
  早岐駅前
  公車站
  10:13
  10:18
  早岐
  車站
  西口
  timetable 時間表
  10:25
  10:33
  南風崎
  車站
  10:33
  10:33
 4. 4
  07:35 - 10:48
  3h 13min JPY 36,700 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:05
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  09:10
  09:13
  長崎空港(バス)
  公車站
  09:40
  09:52
  大村站前
  大村駅前
  公車站
  09:52
  09:58
  大村(長崎縣)
  大村(長崎県)
  車站
  timetable 時間表
  09:58
  10:35
  豪斯登堡
  ハウステンボス
  車站
  西口
  10:35
  10:48
 5. 5
  19:39 - 05:56
  10h 17min JPY 341,810
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  19:39
  05:56
zoom bar parts