ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
12:16 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  13:07 - 17:26
  4h 19min JPY 7,170 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:12
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  13:17
  13:22
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  16:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:47
  17:06
  富山
  車站
  正面口
  17:06
  17:14
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  17:15
  17:23
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  17:23
  17:26
 2. 2
  13:07 - 17:58
  4h 51min JPY 8,710 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:12
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  13:17
  13:22
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  16:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:44
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  17:42
  富山
  車站
  正面口
  17:42
  17:50
  富山站
  富山駅前
  公車站
  3のりば
  17:50
  17:54
  丸の内(富山県)(バス)
  公車站
  17:54
  17:58
 3. 3
  13:07 - 18:05
  4h 58min JPY 8,740 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:12
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  13:17
  13:22
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  16:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:44
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  17:42
  富山
  車站
  正面口
  17:42
  17:50
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  17:55
  18:02
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  18:02
  18:05
 4. 4
  13:07 - 18:06
  4h 59min JPY 8,710 IC JPY 8,680 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:12
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  13:26
  13:31
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  16:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:44
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  17:42
  富山
  車站
  正面口
  17:42
  17:48
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  17:54
  18:00
  諏訪川原
  車站
  18:00
  18:06
 5. 5
  12:16 - 16:50
  4h 34min JPY 135,010
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  12:16
  16:50
zoom bar parts