ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
10:26 12/06, 2020
cancel
 1. 1
  11:27 - 18:16
  6h 49min JPY 15,640 7 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:27
  11:32
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  11:38
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  11:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:57
  14:06
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  14:16
  14:55
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  15:01
  16:04
  甲府
  車站
  北口
  16:04
  16:07
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公車站
  1番のりば
  16:12
  16:15
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  16:15
  16:18
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  16:25
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 2. 2
  11:14 - 18:16
  7h 2min JPY 14,070 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:14
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  11:25
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:30
  11:34
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  13:37
  靜岡
  静岡
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  16:03
  甲府
  車站
  南口
  16:03
  16:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 3. 3
  11:14 - 18:16
  7h 2min JPY 14,070 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:14
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  11:25
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:32
  11:35
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  13:37
  靜岡
  静岡
  車站
  timetable 時間表
  13:45
  16:03
  甲府
  車站
  南口
  16:03
  16:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 4. 4
  10:29 - 18:16
  7h 47min JPY 11,710 5 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  10:29
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  10:41
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:45
  10:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  10:57
  11:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  13:52
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  13:55
  14:53
  甲府
  車站
  南口
  14:53
  14:58
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  16:20
  16:49
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  16:49
  18:16
 5. 5
  10:26 - 15:52
  5h 26min JPY 157,780
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  10:26
  15:52
zoom bar parts