ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
11:54 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  11:59 - 13:12
  1h 13min JPY 1,340 2 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  12:11
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  12:55
  大津京
  車站
  12:55
  13:00
  京阪大津京
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  13:05
  琵琶湖濱大津
  びわ湖浜大津
  車站
  13:05
  13:12
 2. 2
  11:59 - 13:14
  1h 15min JPY 990 2 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  12:11
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  12:50
  山科
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:01
  大津
  車站
  北口
  13:01
  13:14
 3. 3
  11:59 - 13:29
  1h 30min JPY 990 1 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  11:59
  直達車
  待在同一台車上
  西九條
  西九条
  車站
  12:11
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  13:16
  大津
  車站
  北口
  13:16
  13:29
 4. 4
  11:54 - 13:04
  1h 10min JPY 27,950
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  11:54
  13:04
zoom bar parts