ยูนิเวอร์แซลซิตี้ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
05:40 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:13 - 09:18
  3h 5min JPY 10,550 4 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:18
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  06:26
  06:31
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  06:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  08:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  08:31
  09:04
  寺家
  車站
  09:04
  09:18
 2. 2
  06:13 - 09:27
  3h 14min JPY 10,770 5 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:18
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  06:26
  06:31
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  06:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  08:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  08:31
  09:07
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  09:07
  09:10
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  09:20
  09:26
  友待橋
  公車站
  09:26
  09:27
 3. 3
  06:31 - 09:32
  3h 1min JPY 10,830 5 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  06:31
  06:36
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  06:38
  06:44
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  06:54
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:11
  08:36
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  08:49
  09:18
  八本松
  車站
  南口
  09:18
  09:22
  八本松
  八本松駅
  公車站
  09:23
  09:30
  友待橋
  公車站
  09:30
  09:32
 4. 4
  06:13 - 09:55
  3h 42min JPY 10,240 5 次轉乘
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:18
  西九條
  西九条
  車站
  timetable 時間表
  06:26
  06:31
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  06:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  09:02
  東廣島
  東広島
  車站
  09:02
  09:06
  東廣島站
  東広島駅
  公車站
  09:12
  09:31
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  09:48
  09:54
  友待橋
  公車站
  09:54
  09:55
 5. 5
  05:40 - 09:29
  3h 49min JPY 108,640
  cancel cancel
  ยูนิเวอร์แซลซิตี้
  ユニバーサルシティ
  05:40
  09:29
zoom bar parts