ภูเขาโคยะ → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
14:04 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  14:25 - 20:15
  5h 50min JPY 15,810 IC JPY 15,798 6 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:30
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  15:18
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  15:31
  16:22
  難波(南海綫)
  なんば〔南海線〕
  車站
  16:22
  16:29
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  16:46
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  19:08
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  19:16
  19:24
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  19:39
  20:03
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  20:03
  20:15
 2. 2
  14:25 - 20:15
  5h 50min JPY 26,130 IC JPY 26,120 8 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:30
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  15:18
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  15:31
  16:01
  北野田
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  16:13
  三國丘(大阪府)
  三国ヶ丘(大阪府)
  車站
  timetable 時間表
  16:21
  17:00
  關西機場
  関西空港
  機場
  timetable 時間表
  17:35
  18:50
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:55
  19:05
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:11
  19:19
  京急蒲田
  車站
  timetable 時間表
  19:25
  19:35
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  19:39
  20:03
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  20:03
  20:15
 3. 3
  14:25 - 20:18
  5h 53min JPY 15,460 9 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:30
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  15:18
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  15:31
  16:18
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  16:39
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:45
  16:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:57
  19:06
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  19:19
  19:28
  東神奈川
  車站
  timetable 時間表
  19:31
  19:34
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  19:39
  20:03
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  20:14
  由比濱
  由比ヶ浜
  車站
  20:14
  20:18
 4. 4
  14:25 - 20:25
  6h 0min JPY 16,270 IC JPY 16,268 6 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  14:25
  14:30
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  14:35
  15:18
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  15:31
  16:22
  難波(南海綫)
  なんば〔南海線〕
  車站
  16:22
  16:29
  難波(大阪Metro地鐵)
  なんば〔Osaka Metro〕
  車站
  timetable 時間表
  16:31
  16:46
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  16:57
  19:17
  品川
  車站
  timetable 時間表
  19:24
  20:16
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  20:16
  20:20
  鐮倉站
  鎌倉駅
  公車站
  6番のりば
  20:20
  20:24
  笹目(神奈川県)
  公車站
  20:24
  20:25
 5. 5
  14:04 - 21:22
  7h 18min JPY 177,150
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  14:04
  21:22
zoom bar parts